ارث

یکی از مسائلی که جنجال برانگیز است و بعد از مرگ موضوعیت پیدا می کند و باعث استحکاک میان خانواده ها می شود ارث است و نحوه تقسیم آن میان وارث .

 

چه کسانی در قانون وارث محسوب می شوند

 

طبق ماده 862 قانون مدنی وارث هر شخصی در درجه اول پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد هستند . ( زوج و زوجه جز وراث طبقه اول ذکر نشده اند.)

طبق ماده 863 قانون مدنی وجود هر طبقه قبلی مانع از ارث بردن طبقات دیگر می شود .

به عنوان مثال : با وجود فرزند والدین که جز طبقه اول هستند دیگر خواهر و برادر ، عمو و عمه و خاله ارث نمی برند پس با وجود زوجین و نبود اولاد، اولاد اولاد ( نوه ) والدین برادر و خواهر از متوفی ارث می برند ، وجود زوج یا زوجه مانع ارث بردن آن ها نمی شود به همین دلیل زوجین در طبقات سه گانه ارث قرار نمی گیرد.

 

وراث طبقه اول :  درجه اول :  پدر ، مادر ، فرزندان

درجه دوم : اولاد اولاد ( نوه )

 

وراث طبقه دوم :  درجه اول  : اجداد ، خواهر ، برادر

درجه دوم  :  فرزندان ، خواهر و برادر پدر بزرگ و مادربزرگ

 

وراث طبقه سوم : درجه اول  : دایی، خاله ، عمو ، عمه

درجه دوم  : اولاد آنها

 

سهم هریک از وراث

 

برای زن و شوهر :

سهم وارث برای زن : اگر متوفی دارای فرزند باشد (8/1)

اگر متوفی دارای فرزند نباشد (4/1)

 

(( مهریه توسط زوجه قبل از تقسیم اموال صورت می گیرد ، زیرا مهریه به عنوان دینی و بدهی فرد فوت شده حساب می شود . ))

برای مرد : فرزند داشته باشد (4/1)

فرزند نداشته باشد (2/1)

 

برای پدر:  دارای فرزند باشد (6/1)

 

برای مادر: فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد (6/1)

فرزند یا خواهر و برادر نداشته باشد (3/1)

 

برای فرزندان : اگر یک فرزند باشد خواه دخنر خواه پسر کل ارث به او میرسد ، اگر بیش از یک اولاد باشد همه پسر یا همه دختر به صورت برابر و اگر متعدد بودند برخی دختر و برخی پسر برابرند .

 

زن و شوهر بعد از طلاق از هم ارث میبرند

 

طبق ماده 943 قانون مدنی اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند اگر هریک از آنها قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می برد ولی اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضا عدهخ بوده یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

 

تفاوت ارث با وصیت

 

قواعد ارث که منجر به تملک غیرارادی بازماندگان متوفی میشود و سهم هریک از وارثین فوت شده را مشخص می کند و این تملک و دارا شدن غیر ارادی است .

اما در وصیت فرد قبل از مرگش در مورد اموالش با اختیارات قانونی تا یک سوم  تصمیم گیری می کند .

وصیت کردن به نوعی احسان و هدف اصلی آن بخشش و نیکی و ادای واجبات است .

البته ممکن است وصیت امور مالی شامل نشود و صرفا تعهداتی برای بازماندگان شخص فوت شده ایجاد کند به طور مثال انسان قبل از مرگ وصیت میکند که پسرش یک مدرسه به عنوان خیریه بسازد پس وصیت ممکن است موجب تملک و دارا شدن مال برای وارث شود و برای وارث ایجاد تعهد کند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید