تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

با توجه به گسترش زندگی شهری و اپارتمان نشینی در یک ساختمان افراد و خانواده های متعددی سکونت دارند .
اپارتمان هارا می توان مجموعه ای از قسمت های اختصاصی و مشترک یا مشاع نامید که برای هریک از ساکنین قانون وجود حقی مفروض است .
قسمت های مشترک یا مشا متعلق به هریک از ساکنین اپارتمان ها می باشد در نتنیجه هیچ یک از ساکنین اپارتمان ها این حق را نخواهند داشت که در مشاعات اپارتمان به نحوی تصرف نمایند که مانع تصرف سایر ساکنین و یا موجب ایجاد مزاحمت برای انتفاع اشخاص گردند .
اپارتمان شامل قسمت های اختصاصی و مشاعات می باشد.
قسمت های اختصاصی به مواردی گقته می شود که عرفا مورد استفاده انحصاری مالک یا جانشین او قرار گرفته باشد و شخص دیگری حق بهره برداری از قسمت های اختصاصی را به همراه مالک یا ساکن آن قسمت نداشته باشد.
در مقابل قسمت های مشاعات آپارتمان و مشترک به قسمت از ساختمان و بنا اطلاق می گردد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنین آپارتمان باشد و نتوان حق انحصاری بر آن قابل شد.
در آیین نامه اجرای قانون تملک آپارتمان ذکر شده که از جمله قسمت های مشاع عبارت است از :
زمین زیربنا ، تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل آسانسور منبع آب اسکلت ساختمان در ها و پنجره ها که خارج از قسمت اختصاصی باشد نمای ساختمان

 

موارد تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

 

از جمله مصادیق تصرف عدوانی درمشاعات اپارتمان،مزاحمت در مشاعات آپارتمان و تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان می باشد.
تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان در صورتی مصداق خواهد داشت که یکی از ساکنین به صورت عدوان و یا غیر متعارف اقدام به تصرف و استیفا نماید و به این نحو سایر ساکنین نمیتوانند به صورت کامل از قسمت مشاع آپارتمان منتفع گردند .
مثال : زمانی که یکی از ساکنین وسایل خود را در حیاط نگهداری کند به نحوی که سایر ساکنین به طور کلی نتوانند از آن قسمت منتفع شوند .
یکی دیگر از مصادیق تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان ایجاد مزاحمت در انتفاع سایر ساکنین از مشاعات آپارتمان می باشد بدون اینکه به طور کامل مانع انتفاع ساکنین گردد.
مثال : قرار دادن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است به این دلیل که موجب مزاحمت در مشاعات آپارتمان می شود .
گاهی اوقات برخی از ساکنین بدون اینکه خود در قسمت های مشاعات آپارتمان به صورت عدوانی دخل و تصرف داشته یا حقی بدون اینکه موجب مزاحمت در استیفای خود به جهت استفاده از مشاعات گردند از تصرف سایر ساکنین آپارتمان ممانعت به عمل دراورند که این امردوم مصداق بارز تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان میباشد .

 

رفع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

 

الف)_ می توان با مراجعه به شورای حل اختلاف در صورتی که طرفین دعوی برای ارجاع اختلاف به داوری به جهت ایجاد صلح و سازش با یکدیگر تواضی نمایند .
ب)_ با مراجعه به دادگاه حقوقی و یا کیفری ( در صورتی که مدعی تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان مالک باشند ) و تقدیم دادخواست به مراجع مذکور رفع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان را توسط شخصی که تصرف نموده است درخواست کرد چنانچه هر گاه تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان توسط شخص و دخل و تصرف او خسارتی وارد شده باشد می توان از باب تسبیب و تقصیر جبران ضرر و زیان را درخواست نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید