وصیت نامه باید به صورت کتبی باشد تا دادگاه به ان استناد کند .

وصیت

مفهوم کلی از وصیت : عمل حقوقی است که اثر ان معلق به فوت انشاکننده است .

انواع وصیت : وصیت عهدی – وصیت تملیکی

وصیت تملیکی : شخصی عین یا منفعتی از مال خودرا برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند .

وصیت کننده : موصی                           شخص یکه وصیت به نفع او شده : موصی له

مورد وصیت : موصی به

وصیت تملیکی شباهت هایی با هبه دارد : هبه عقدی است که به موجب ان یک نفر مالی را مجانا به کسی دیگری تملیک میکند .

وصیت تملیکی همانند هبه است که اثر ان معلق به فوت انشاکننده است ، ولی در هبه مالی در زمان حیات مالک به دیگری تملیک میشود و در وصیت تملیکی مال برای بعد از فوت انشاکننده است .

وصیت عهدی ( وصایت ، ایصا) : وقتی شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور میکند.

وصیت عهدی به معنای : اعطای نیابت است.

وصیت عهدی شباهت هایی با وکالت دارد : وکالت عقدی است که به موجب ان یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.

برهمین اساس : وصیت عهدی مانند وکالت است با این تفاوت که وکالت برای زمان حیات انشا میشود و وصیت عهدی برای پس از فوت .

 

قانون امور حسبی وصیت را براساس تشریفات و اعتبار به 3 دسته تقسیم میکند :

1)- وصیت نامه رسمی : ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار ان طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است .همانطور که برای تنظیم سایر اسناد رسمی تشریفاتی وجود دارد برای ثبت وصیت نامه رسمی هم وجود دارد و رعایت میشود و در وصیت نامه رسمی لازم نیست توسط شخص موصی امضا شود بلکه برای تنظیم انشا ان امکان وکیل گرفتن وجود دارد ، و همچنین برای کسایی که سواد و توانایی خواندن و نوشتن ندارند میتوانند وصیت نامه رسمی تنظیم کنند .

(( وصیت نامه رسمی همانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و قابل اجرا است و نمیتوان در برابر ان انکار یا تردید کرد فقط میتوان ادعای جعل نمود . ))

 

2)_ وصیت نامه خود نوشت :  وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام ان به خط موصی نوشته شده باشد.

و دارای تاریخ و روز و ماه و سال به خط موصی بوده و همراه با امضای او ، در وصیت خودنوشت امکان گرفتن وکیل نیست زیرا تمام وصیت باید به خط موصی باشد و مهر یا اثر انگشت او کافی نیست .

یکی از مزیت های وصیت نامه خود نوشت این است که موصی این قابلیت رادارد که وصیت را پنهانی بنویسد و برای ان هزینه ای متقبل نشود و خطری که میتواند ان را تهدید کند از بین رفتن و یا تحریف ان است .

 

وصیت نامه سری : وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد.

1)_ نیازی نیست وصیت نامه سری به خط موصی باشد بلکه میتوان با شخص دیگری ان را تنظیم کرده و وکالت دادن برای نوشتن ان صحیح است و کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند نمیتوانند وصیت نامه سری تنظیم کنند .

2)- باید به امضا موصی برسد و اثر انگشت مهر کفایت نمیکند .

3)_ نیازی نیست دارای تاریخ باشد بلکه تاریخ ان در ثبت امانات معلوم میشود، باید به اداره ثبت ارائه شود و سند رسمی تنظیم شود .

 

یکی از مهم ترین موضوعات مهم درباره وصیت این است که فرد تا چه میزان از اموال خودرا قادر است وصیت کند ؟

به عبارتی موصی ( شخص وصیت کننده ) قادر نیست در خصوص کلیه اموال تصمیم گیری کند یا همه ی ان را به نفع دیگری وصیت کند و یا حتی به برخی از وراث کمتر و به برخی بیشتر و یا حتی فرزندان خود را از ارث محروم کند، بلکه میتواند نسبت به یک سوم مال خودراوصیت کند .

 

وصیت نامه باید به صورت کتبی باشد تا دادگاه به ان استناد کند .

باعمل شهادت نمیتوان وصیت را اثبات کرد به همین دلیل وصیت شفاهی ئقابل پذیرش نیست .

مدت اعتبار وصیت نامه : شخصی که وصیت نامه خود نوشت به ان سپرده شده سریعا پس از اینکه از فوت شخص وصیت کننده مطلع شد تاریخ فوت وی رادر دادگاه ارائه و ان را اثبات کند .

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید