مقالات

حمایت از مالکیت معنوی –هنری در نظام کیفری ایران

حمایت از مالکیت معنوی –هنری در نظام کیفری ایران مسعود مظاهری تهرانی پست الکترونیک :    Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com چکیده حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از ان به تصویب رسیده اند ، به این حق توجه کرده اند . مالکیت معنوی ، […]

حمایت از مالکیت معنوی –هنری در نظام کیفری ایران بیشتر بخوانید »

قطع ارتباط نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران

قطع ارتباط  نسب  از صاحب  اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران مسعود مظاهری تهرانی پست الکترونیک :    Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com چکیده این پژوهش با هدف بررسی قطع ارتباط  نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران انجام شد روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش

قطع ارتباط نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران بیشتر بخوانید »

فضاهای شهری در پیشگیری از جرایم شهری کارایی موثری دارد؟

فضاهای شهری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرایم شهری

فضاهای شهری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم   مسعود مظاهری تهرانی                                                Dr.masoudmazaheritehrani@gmail.com   چکیده در دنیای کنونی رشد شهرنشینی و شهرگرایی  پدیده قابل ملاحظه ای است که می بایست

فضاهای شهری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرایم شهری بیشتر بخوانید »

حفاظت از اسناد بین المللی بسیار اهمیت دارد

جایگاه اصل برائت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

بررسی جایگاه اصل برائت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر مسعود مظاهری تهرانی Dr.masoudmazaheritehrani@gmail.com چکیده : اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری از جایگاه ارزشمندی در اسناد بین المللی حقوق بشر برخوردار است . این اصل که یکی از لوازم دادرسی عادلانه به شمار می

جایگاه اصل برائت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید